Zahrádky

O projektu

Co tu najdete?

Vítejte na stránkách projektu „Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch“. Ve zkratce se jedná o projekt, který zkoumal vybrané brněnské zahradní, zahrádkové a zahrádkářské lokality a jejich uživatele.

Projekt se zaměřoval především na multifunkčnost těchto lokalit a pestrou škálu jejich benefitů, ale i rizik. Na závěr projektu byla představena metodika, jejímž cílem bylo podstatně usnadnit promýšlení, plánování a rozhodování o budoucím využití městských produkčních a zahradních ploch, tedy především tzv. „zahrádkových osad“, či „zahrádkářských kolonií“.

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, nebo pokud nám chcete napsat komentář či tip, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo rozšířit znalostní základnu o možnostech udržitelného městského plánování a připravit inovativní nástroj pro hodnocení sociálních, ekonomických a ekologických přínosů městských produkčních a zahradních ploch.

Zásadní přínos těchto ploch pro městskou aglomeraci byl prokázán v mnoha zahraničních výzkumech, avšak v českém prostředí chyběl vhodný metodický nástroj nejen pro státní správu, ale i pro samosprávu, neziskový či soukromý sektor.

Tento nástroj pomáhá efektivně vyhodnotit benefity vznikající v zájmových územích, a tím napomáhá informovanému rozhodování za účasti širokého spektra stakeholderů. Projekt svými výstupy přispívá k větší udržitelnosti městského prostředí, adaptaci měst na změny klimatu a k efektivnější státní správě i samosprávě.

Kontakt na hlavního řešitele

Výstupy

Výstupy projektu

Na této stránce jsou zveřejněny vybrané výstupy našeho projektu, aby byly přístupny co nejširší veřejnosti.

Prvním výsledkem byla mapová aplikace nabízející přehled zkoumaných lokalit s možností sledování vybraných prostorových dat. Společně s mapovou aplikací vznikla v roce 2016 pilotní specializovaná mapa. Další výstupy následovaly v letech 2017 a 2018.

Další výstupy projektu:

Mapa

Mapa

Tato mapová aplikace je jedním z nejdůležitějších výstupů projektu. Nabízí jak podklady pro uvažování, plánování a rozhodování o sledovaných lokalitách, tak i výsledky našeho výzkumu. Finální verze mapové aplikace byla spuštěna v lednu roku 2018.

Specializovaná mapa

© 2017 Jan Dostalík, Radoslava Krylová, Lucie Sovová a další
Projekt Katedry environmentální studií (FSS MU) Vývoj metodiky pro hodnocení městských
produkčních a zahradních ploch podpořila Technologická agentura ČR (TD03000345).

Řešitelský tým

O nás

Katedra environmentálních studií FSS MU byla založena v roce 1998 jako pracoviště, které rozšiřuje úsilí přírodních věd porozumět přírodním procesům, monitorovat ekologické škody a vyvíjet šetrnější technologie o humanitní a společenskovědní poznatky. Cílem katedry je přispět k pochopení vztahu moderní společnosti k přírodě a hledat nejen zdroje ekologické krize, ale i možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních, ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších.

Bez popisku

Členové řešitelského týmu

Jan Dostalík – hlavní řešitel projektu, koordinátor a garant hlavních výstupů, urbanistická výzkumná sekce
Hana Librová – profesorka sociologie, garantka odborné kvality a hlavní konzultant
Zbyněk Ulčák – odborník na krajinnou ekologii a udržitelné hospodaření v krajině, environmentální výzkumná sekce
Eva Fraňková – expertka na alternativní ekonomické systémy, ekonomická výzkumná sekce
Lucie Sovová – specialistka na zahrádkářské kolonie v souvislosti s alternativní produkcí potravin, ekonomická výzkumná sekce
Lukáš Kala – sociolog se specializací na seniory a mladé lidi, sociologická výzkumná sekce
Vojtěch Pelikán – odborník na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva, sociologická výzkumná sekce
Radoslava Krylová - antropoložka specializující se na městskou divočinu, urbanistická a sociologická výzkumná sekce

Externí spolupracovníci:
Lucie Miovská - krajinná architektka, autorka Generelu zahrádkových osad (2009)
Soňa Malá – specializace na městské samozásobitelství a komunitní městské zahrady
Kristina Klosová a Anna Strnadová – pomocné výzkumné a rešeršní práce
Jan Skalík – webmaster a creative engineer

Podrobnosti o členech řešitelského týmu lze nalézt zde.

Projekt TD03000345 Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch je řešen s finanční podporou TA ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info