Bakalářské studium

Environmentální studia na bakalářském stupni otevíráme pro absolventy a absolventky všech druhů středních škol, kterým nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem. Během tříletého prezenčního studia přitom věnujeme významný prostor otázkám ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a jejím kulturním, společenským, ekonomickým a politickým souvislostem.

Kurzy bakalářského studia propojují poznatky přírodních věd ekologie, geografie, biologie aj.), společenských věd (ekologická ekonomie, sociologie, filosofie, historie aj.) a širokého spektra prakticky zaměřených kurzů (podnikání, ekovýchova, neziskové organizace, hospodaření v krajině ad.). Během studia absolvujete více než 80 hodin praxí zabývajících se životním prostředím

Protože Environmentální studia nabízejí řadu různorodých témat, považujeme za důležité, abyste si sami mohli zvolit svou studijní cestu – na výběr dáváme více než 30 volitelných kurzů a 3 studijní zaměření. Každý si přitom může „namíchat“ do svého rozvrhu kurzy různých zaměření:

Sociálně-ekologické podnikání

≈ Sociálně – ekologické podnikání nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřeno na praktické dovednosti užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se snaží tento svět teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Občanská angažovanost

≈ Občanská angažovanost a veřejná správa je ucelenou průpravou pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem a dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kulturní environmentalistika

 Kulturní environmentalistika je určena těm, kdo se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Získáte zde jedinečný kulturně – historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.


Doplňme ještě, že Environmentální studia jsou dvouoborové studium – bakalářské studium Environmentálních studií tedy probíhá současně se studiem jiného oboru.

Možností kombinací je mnoho:

Na naší domovské fakultě nabízíme kombinaci se všemi bakalářskými obory: Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia, Genderová studia, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální práce, Sociologie, Veřejná politika a lidské zdroje, Mediální studia a žurnalistika.

Otevíráme také mezifakultní kombinace: na Pedagogické fakultě MU je to obor Sociální pedagogika; na Filozofické fakultě MU jsou to obory Filozofie, Religionistika, Estetika, Kulturní studia Číny, Historie, Sdružená uměnovědná studia, Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura; na Přírodovědecké fakultě MU je to kombinace s Geografií a kartografií se zaměřením na vzdělávání; na Ekonomicko-správní fakultě MU kombinace s Veřejnou ekonomikou a správou.

„Vždycky jsem věděla, že chci studovat něco, co mi bude dávat hlubší smysl, a pochopila jsem, že tento smysl najdu v oboru, který se týká životního prostředí a jeho ochrany. Environmentalistika mě zaujala díky snaze hledat příčiny a řešení ekologické krize jak z pohledu společenských, tak přírodních věd.“

Klára Vrtělová, studentka 3. ročníku Environmentálních studií a Sociální pedagogiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info