Zahraniční pobyty

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Kde vám poradí:

Nezapomeňte, že tyto cesty je nezbytné plánovat alespoň rok dopředu! Na naší katedře je kontaktní osobou pro věci zahraničních výjezdů Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. Než se však vydáte za ním, doporučujeme si pročíst alespoň tuto stránku, případně si udělat základní přehled u těchto specialistů:

Erasmus+

je nejpopulárnější z programů, skrze něž studenti vyjíždějí na studijní pobyty či pracovní stáže do univerzit a organizací v zemích EU. Náklady na výjezd jsou v jeho rámci hrazeny stipendiem. Výše stipendia se odvíjí od země, pro kterou se rozhodnete. Ve většině zemí budou ale i tak vaše výdaje převyšovat stipendium, a proto je třeba se na Erasmus připravit i finančně.

Více informací o programu Erasmus+ najdete zde.

  • Na jak dlouho můžu vyjet? Na 3-12 měsíců.
  • Co když mi to jednou nestačí? Máme pro vás dobrou zprávu, můžete vyjet i vícekrát. Jednou na každém stupni studia (Bc. / Mgr. / Ph.D.), celková délka na jednom stupni studia ovšem nesmí přesáhnout 12 měsíců.
  • Kam se můžu vypravit? Kam vás srdce táhne. Upřednostňujeme však univerzity, s nimiž má smlouvu naše katedra, případně i jiné katedry na FSS. Je to tak jednodušší pro nás i pro vás. V současnosti máme uzavřeny smlouvy s univerzitami vypsanými níže. Každý podzimní semestr ale smlouvy aktualizujeme a případně uzavíráme nové. Pokud vám naše nabídka nestačí, přijďte s vlastním návrhem a zkusíme se domluvit.
  • Kdy se mám přihlásit? Výběrová řízení probíhají vždy na počátku jarního semestru předcházejícím akademickému roku, v němž chcete vyjet. V případě volných míst bývá vyhlašováno dodatečné výběrové řízení pro výjezdy uskutečňované pouze v jarním semestru příslušného akademického roku. V dodatečném výběrovém řízení si už většinou vybíráte z volných míst na celé fakultě, nehledě na katedru.
  • To je hezké, ale co konkrétní termíny? Studenti jsou o detailech a termínech výběrových řízení informováni e-mailem. To samé platí i pro dodatečná výběrová řízení.

Chci jet! Co mám udělat?

Je třeba podat elektronickou přihlášku a pak absolvovat výběrové řízení. Pro studenty naší katedry je přihláška otevřena od konce ledna do konce února. V přihlášce jsou uvedeny další informace, je tam možno prohlížet detaily smluv s partnerskými institucemi a je tam uveden i seznam příloh potřebných k přihlášce.

Pozor, univerzity se mohou lišit pro Bc. a Mgr. studenty! Připomínáme, že samotné podání přihlášky nestačí. Po té, co katedra přihlášky shromáždí, vypíše výběrová řízení. Jak budou probíhat určuje přímo naše katedra.

Den D

Vlastní výběr uchazečů probíhá na konci února pod vedením Ing. Zbyňka Ulčáka, Ph.D. Na náhradním termínu se bohužel domluvit nemůžeme, protože ihned po výběru katedra odesílá pořadí uchazečů do systému ISOIS. 

Přednost mají studenti, kteří v minulosti ještě program Erasmus+ neabsolvovali. Pak přichází na řadu ti, kteří by v daném akademickém roce rádi na jeden Erasmus výjezd. Až pak ti, kteří se Erasmu nemůžou nabažit. Pokud se tedy chcete vydat do zahraničí více než jednou v rámci jednoho akademického roku, je to v zásadě možné, musíte ale počítat s tím, že dáme nejprve přednost studentům, kteří ještě nevyjeli. 

Na jednom stupni studia může student absolvovat výjezdy (studijní i praktické) v maximální délce 12 měsíců.


Prosím, zvažte důkladně své možnosti, rektorát nás upozornil, že v minulosti řada studentů musela vracet stipendium z důvodu nesplnění studijních podmínek.

Existuje možnost vyjet na Erasmus i bez toho, abyste plnili předměty na hostitelské univerzitě - za předpokladu, že budete pracovat na své bakalářské práci. Více informací u Ing. Zbyňka Ulčáka, Ph.D.

Univerzity, na něž se můžete vydat

Níže uvedené instituce jsou ty školy, s nimiž má katedra smlouvu a vyjet tam je tedy nejjednodušší. Iniciativě se však meze nekladou - pokud najdete univerzitu svého srdce jinde, neváhejte se ozvat a můžeme zkusit domluvit partnerství i s tou. Takoví studenti "pionýři" pak otevírají dveře dalším studentům a rozšiřují tak možnosti pro všechny.

Pokud vás některá z univerzit zaujala a máte zájem o rady a tipy od studentů, kteří se na ni už vydali, neváhejte požádat Ing. Zbyňka Ulčáka, Ph.D. o kontakty.

University of Granada, Faculty of Sciences, Španělsko

Zde je zatím pětiletý program, zaměřený na životní prostředí, nerozlišený na magistry a bakaláře, ve španělštině. Od nás mohou vyjet čtyři studenti ročně (magistři i bakaláři), každý z nich až na 9 měsíců. Pravidelně jezdí i granadští studenti k nám, v případě zájmu dodáme kontakty.

Nova University of Lisbon, Faculty of Social Sciences and Humanities, Portugalsko

Počítáme s výjezdem 2 studentů (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Program je v portugalštině, ale škola nabízí zdarma kurs portugalštiny a i jinak všemožně vychází vstříc anglicky mluvícím studentům (asistovaná výuka: literatura v angličtině, možnost překladů powerpointů, studenti mohou psát eseje anglicky atd.).

University College Of Southeast Norway, Norsko

Jedná se o studium na oborech  „Alpine Ecology and Environmental Management“ (orientace zejména přírodovědná, částečně společenskovědní, vyučuje se na jaře i na podzim) nebo „Outdoor Life, Culture and Ecophilosophy“ (podzim – pro studenty naší katedry vhodnější) a „Nordic Skiing and Outdoor Life“ (jaro). Program obsahující Outdoor life je dosti fyzicky náročný. Ročně mohou dva studenti (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Výuka je v angličtině.

Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Christian Philosophy, Varšava, Polsko

Od roku 2002 nabízí zdejší katedra The Institute of Ecology and Bioethics zájemcům o studium magisterský obor Environmental Protection (Ochrona środowiska). Řádní studenti si zde po absolvování povinného dvouletého studijního programu volí následující specializace: ekologie člověka, filozofie a bioetika, environmentální ochrana a management ochrany, ekologické vzdělávání. Studentům přijíždějícím na Katedru ekologie a bioetiky v rámci programu Erasmus je umožněno vybrat si předměty podle vlastního zájmu. Zaměření předmětů je jak humanitní, tak přírodovědné. V nabídce zaujmou zejména předměty jako ekopsychologie, ekofilozofie, ekologie města nebo bioetika. Předměty jsou nabízeny jak bakalářským tak magisterským studentům. Od akademického roku 2017/18 Institut otevřel dvouletý interdisciplínární studijní program v angličtině Sustainability Studies – www.ecology.uksw.edu.pl . Tento program nabízí studentům široký výběr předmětů v angličtině, seznam ZDE. Mohou vyjet dva  studenti na 5 měsíců (bak. nebo mgr.).

Kaunas University of Technology, Faculty of Social Science, Arts and Humanities, Litva

Smlouva byla poprvé uzavřena pro rok 2013/14, pro výjezd dvou bakalářských nebo magisterských studentů, naším partnerským pracovištěm je katedra sociologie. Výuka v angličtině, seznam anglicky vyučovaných předmětů zde: (pdf soubor) Pozor - jde o předměty z roku 2015, od té doby mohly nastat změny.

Pro pobyty od akademického roku 2020/2021 je smlouva obnovena.

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Slovensko

Výjezdy pro bc., mgr. i doktorské studenty. Smlouva poprvé uzavřena pro akademický rok 2016/2017. Environmentální studia zaměřena převážně přírodovědně a inženýrsky. Unikátním pracovištěm je Katedra UNESCO pro ekologické vědomí a trvale udržitelný rozvoj. K orientaci poslouží seznam kateder fakulty: Katedra aplikovanej ekológie, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Katedra environmentálneho inžinierstva, Katedra plánovania a tvorby krajiny, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Katedra spoločenských vied.

University of Vechta, Německo

Pobyt je vhodný pro bakalářské studenty, kteří si chtějí rozšířit profil o studium pedagogiky a psychologie, se zaměřením na vzdělávání pro udržitelný rozvoj, sociální práci a související témata. Komunikace a výuka převážně v německém jazyce, předměty v angličtině jsou ale rovněž nabízeny.

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Faculty of Interdisciplinary Studies, Rakousko

Naše katedra spolupracuje s Institute of Instructional and School Development. Studenti si v rámci ERASMUS+ mohou zapisovat předměty z nabídky celé univerzity. Pobyt je pro dvě osoby na čtyři měsíce na úrovni bakalářského i magisterského studia. Více informací zde.

Poslední aktualizace 6. února 2020.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Erasmus+

je nejpopulárnější z programů, skrze něž studenti vyjíždějí na studijní pobyty či pracovní stáže do univerzit či organizací v zemích EU. Náklady na výjezd jsou v jeho rámci hrazeny stipendiem (které však většinou nepokryje veškeré výdaje).

Praktická stáž Erasmus+ 

je stáž v trvání 2 – 12 měsíců (na každém stupni studia, sčítá se se studijními pobyty, možno absolvovat už v prvním roce VŠ studia), v některé organizaci v zemích EU, jejíž aktivita je blízká našemu oboru. Praktickou stáž je možno absolvovat také do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže). Veškerá administrativa, stejně jako podpis finanční dohody, musí být vyřízena před ukončením studia (Pozor na sčítání předchozích mobilit v daném studijním cyklu – max. 12 měsíců!).

Veškeré oficiální informace ke stážím, včetně termínů přihlášek (zpravidla 4x za rok) na stránkách Centra zahraničních studií.

Konečný výběr studentů na všechny stáže provádí Centrum zahraničních studií MU. Prostudujete si prosím jejich webové stránky, jsou zde nezanedbatelné administrativní požadavky. 

Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací.

Uchazeči o ostatní, individuálně dojednané stáže, ať průběžně kontaktují dr. Z. Ulčáka pro dopracování povinných příloh přihlášky.

Tipy na stáže Erasmus:

Z organizací, kde naši studenti, resp. studentky  již úspěšně působily,  lze jmenovat organizaciSustentia, www.sustentia.com, španělskou nevládní organizaci se sídlem v Madridu. Cílem Sustentie je napomáhat rozvoji neziskového sektoru a prosazovat zodpovědný přístup k podnikání. Znalost španělštiny nemusí být  podmínkou.  Patří sem i Národní park Bayerischer Wald,www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de ,  nejstarší německý národní park se sídlem v bavorském Grafenau. Požadavkem je dobrá aktivní znalost němčiny/angličtiny (k angličtině alespoň základní znalost němčiny), schopnost komunikace a organizace, samostatná práce/práce v týmu.

_______________

Stránka aktualizována 23. 3. 2020.

LETNÍ ŠKOLY

Oblíbená letní škola alternativních ekonomických a peněžních systémů se bude konat ve Vídní od 20. července do 7. srpna 2020. 

Organizátoři umožňují partnerům podporu dvou míst pro studenty, což se týká i Masarykovy univerzity. Ti, kteří by o podporu měli zájem, tuto skutečnost musí uvést v přihlášce. Podporovaná místa nezahrnují úhradu stravného, cestovného, ani náklady na ubytování a stojí 490 € (sníženo z 1390 €). Je možné si také požádat o fakultní podporu mobility. 

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2020 pro ty, kteří chtějí získat stipendium. Více informací naleznete na webu univerzity ZDE.

(aktualizováno dne 21.2.2020)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info