Bakalářské studium

Environmentální studia na bakalářském stupni otevíráme pro absolventy a absolventky všech druhů středních škol, kterým nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem. Během tříletého prezenčního studia přitom věnujeme významný prostor otázkám ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a jejím kulturním, společenským, ekonomickým a politickým souvislostem.

Kurzy bakalářského studia propojují poznatky přírodních věd ekologie, geografie, biologie aj.), společenských věd (ekologická ekonomie, sociologie, filosofie, historie aj.) a širokého spektra prakticky zaměřených kurzů (podnikání, ekovýchova, neziskové organizace, hospodaření v krajině ad.). Během studia absolvujete více než 80 hodin praxí zabývajících se životním prostředím

Protože Environmentální studia nabízejí řadu různorodých témat, považujeme za důležité, abyste si sami mohli zvolit svou studijní cestu – na výběr dáváme více než 30 volitelných kurzů a 3 studijní zaměření. Každý si přitom může „namíchat“ do svého rozvrhu kurzy různých zaměření:

Sociálně-ekologické podnikání

Sociálně – ekologické podnikání nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřeno na praktické dovednosti užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se snaží tento svět teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Občanská angažovanost

Občanská angažovanost a veřejná správa je ucelenou průpravou pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem a dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kdo se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Získáte zde jedinečný kulturně – historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Studijní kombinace

Doplňme ještě, že Environmentální studia je možné studovat jako jednooborový studijní program nebo jako sdružené studium, kde si Environmentální studia
vyberete jako hlavní či vedlejší studijní program (vždy současně se studiem jiného programu). Všechny možnosti jsou vždy v prezenční formě studia.

Na naší domovské fakultě nabízíme kombinaci se všemi bakalářskými programy: Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální práce, Sociologie, Veřejná a sociální politika a lidské zdroje.

Otevíráme také mezifakultní kombinace: 

  • na Pedagogické fakultě MU je to program Sociální pedagogika a volný čas; 
  • na Filozofické fakultě MU je široká nabídka kombinovatelných programů, mezi které patří např. program Filozofie, Religionistika, Estetika, Kulturní studia Číny, Historie, Sdružená uměnovědná studia, Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura;
  • na Fakultě informatiky MU je možností kombinace s programem Informatika
  • na Ekonomicko-správní fakultě MU kombinace s Veřejnou ekonomikou a správou, Hospodářskou politikou a Ekonomií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info