Čím se zabýváme

Environmentální studia se věnují zkoumání toho, co se odehrává mezi člověkem a jeho prostředím. Fascinuje nás, jak příroda a krajina působí na život společnosti a také to, jak se lidé do svého životního prostředí otiskují. S největší pozorností pak sledujeme, jaký je vliv člověka na přírodu, krajinu a životní prostředí dnes, na začátku 21. století: jaké jsou dopady lidské činnosti na přírodní svět, jaké jsou kořeny současného stavu a co můžeme každý udělat pro to, aby byl život společnosti environmentálně udržitelnější.

V prostoru mezi člověkem a přírodním světem se vám jako našim studentům otevírá široká oblast rozmanitých témat. Na naší katedře se proto setkáte s odborníky, kteří se zabývají vazbou člověka k přírodě z hlediska sociologie, ekonomie, psychologie, politiky, historie, filosofie, etiky, estetiky, ale také přírodních věd. Ve své práci se snažíme propojovat vědecký výzkum s poznatky z praxe a porozumění environmentálním dějinám s výhledy do budoucna. Spolupracujeme na místní, celostátní i zahraniční úrovni s řadou partnerských organizací, od Lipky přes Ministerstvo životního prostředí až po Hnutí Duha.

Přečtěte si o nás podrobněji

Co se děje na katedře

Blok expertů

Přednášky našich hostů otevřené široké veřejnosti

Autor: Jan Krajhanzl
Publikace                                           

Knihy a články členů naší katedry

Katedra v médiích

Články o nás i od nás, rozhovory, reportáže a další

Facebook

Aktuality z oboru a života katedry

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info