Nerůst

O nerůstu

Nerůst

Stránky o konceptu (udržitelného) nerůstu, který se snaží být funkční a uskutečnitelnou alternativou k současnému modelu ekonomického růstu. Na stránkách najdete jak základní informace o nerůstu, tak popularizační a odborné články k tématu.

Pro aktuality v oblasti udržitelého nerůstu – konference, články v médiích a aktivity v rámci hnutí navštivte facebookové stránky Nerůst. Zájemci se mohou rovněž připojit k facebookové skupině Udržitelný nerůst-degrowth-décroissance-decrecimiento. Více informací najdete také na webu Udržitelný nerůst.

Nerůstová konference 2022

Katedra environmentálních studií FSS MU

NaZemi

RESET - platforma pro sociálně-ekologickou transformaci a 

Konzeptwerk Neue Ökonomie

Vás srdečně zvou na konferenci

Nerůst a sociálně-ekologická transformace

která se koná

8. - 11. září 2022 v Brně

 

Materiálně růst nelze donekonečně. Ale co s tím, když náš ekonomický i společenský systém na růstu závisí?

Řešíme rostoucí nedostupnost bydlení, rostoucí energetickou chudobu, rostoucí přepracovanost i rostoucí klimatickou krizi. Naopak se snižuje množství našeho volného času, kvalita našeho jídla, snižuje se pestrost krajiny i hladina podzemní vody. Nechtěli bychom to náhodou naopak?

Sociální i environmentální problémy dneška spolu souvisí - jejich společným jmenovatelem je náš ekonomický systém, který upřednostňuje růst a zisk na úkor naplňování potřeb většiny lidí a přírody.

 

Jaký svět bychom chtěli za 10 a za 100 let?

Jeho základy stavíme - anebo podkopáváme - právě teď.

Pojďme společně přemýšlet i společně snít.

 

O dobrém životě - dostupném pro všechny - v rámci jedné planety.

Cílem konference je vytvořit prostor pro kladení zásadních otázek - a společné hledání odpovědí napříč sférami (nejen) akademie, občanské angažovanosti, politiky, odborů, umění i vzdělávání.

Program konference participativní formou postupně představí vize, navrhované politiky, existující praktické příklady i možné strategie sociálně-ekologické transformace směřující ke spravedlivější a udržitelnější ekonomice a společnosti. To vše situované převážně do kontextu střední a východní Evropy s její historickou zkušeností i aktuální situací. Prostor dostanou různé formáty (od panelových přednášek a diskusí až po prožitkové workshopy), které umožní nejen intelektuální, ale i tvůrčí, osobní a další prožitky a vjemy. Nebudeme o nerůstu jen mluvit, budeme ho také žít - skrze sdílení myšlenek a zkušeností, společné tvoření, odpočinek i společenský a kulturní program.

Registrace pro účastníky a účastnice je OTEVŘENA! Stačí vyplnit registrační formulář.

Pokud byste chtěli podpořit organizaci konference jako dobrovolníci a dobrovolnice, jste určitě vítáni - ozvěte se na email Evě Fraňkové (eva.slunicko@centrum.cz). Můžete pomáhat jak s plánováním a přípravou během června a července, tak s provozem během samotné akce v září 2022.

Konference se koná v rámci projektu "Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci" podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+.

Bez popisku

Více o pořádajících organizacích

Katedra environmentálních studií (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně). Katedra nabízí jedinečný studijní program Environmentální studia (na bakalářském, magisterském i doktorském stupni) a věnuje se širokému spektru témat na pomezí humanitních a přírodních věd, včetně pracovní skupiny zabývající se ekologickou ekonomií.

NaZemi (Brno), nezisková organizace zaměřená na inovativní metody ve vzdělávání, globální témata a udržitelný nerůst. NaZemi se věnuje také facilitaci skupinových procesů a v neposlední řadě provozuje obchůdek s fairtradovým zbožím.

RESET – platforma pro sociálně - ekologickou transformaci (Praha, Brno), Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci je česká organizace, která výzkumem, vzděláváním a prací s veřejností podporuje snahy o udržitelnější a spravedlivější společnost. V loňském roce iniciovala vznik dokumentu Nová dohoda pro Českou republiku, který propojuje řešení sociálních a ekologických problémů a přináší ucelený soubor politických návrhů směřujících ke spravedlivější a udržitelnější ekonomice a společnosti.

Konzeptwerk Neue Ökonomie (Lipsko, Německo), nezisková organizace, která se již deset let věnuje popularizaci i výzkumné činnosti v oblasti nerůstu a dalším tématům v oblasti budování “nové ekonomiky”, která je sociálně spravedlivá a ekologická.


Více o projektu

V posledních letech se stále častěji diskutuje o neudržitelnosti neustálého ekonomického růstu a o potřebě sociálně-ekologické transformace, která by překonala současný model růstově závislé ekonomiky a společnosti a směřovala k sociálně spravedlivější, ekologičtější a demokratičtější ekonomice. Tato debata nyní nabývá na síle nejen v České republice, ale i v dalších zemích bývalého sovětského bloku.

Proto nyní Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity (Brno) ve spolupráci s organizacemi NaZemi (Brno), Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci (Praha, Brno) a Konzetwerk Neue Ökonomie (Lipsko, Německo) realizuje projekt Erasmus+ s názvem "Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci", jehož cílem je podpořit a prohloubit dialog mezi nerůstový hnutím v České republice, (bývalém východním) Německu a dalších zemích střední a východní Evropy.

Součástí tohoto projektu jsou dvě networkovací a výměnné akce pro organizace zabývající se nerůstem a "novou ekonomikou", na nichž organizace mohou navzájem sdílet své přistupy a zkušenosti (první se uskutečnila 1. - 3. dubna v Brně, druhá se koná 24. - 26. června v Lipsku, Německo). Aktivity vyvrcholí čtyřdenní konferencí v Brně, která se uskuteční 8. - 11. září 2022. V rámci ročního trvání projektu (03/2022 - 02/2023) vzniká také nový český nerůstový web.

Konference se koná v rámci projektu "Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci" podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+.

Bez popisku
Aktuality

Otevřený dopis europoslancům

V září 2018 předali zástupci několika sdružení propagující nerůst či po-růst, otevřený dopis (který podepsalo přes 200 akademiků z evropských zemí) europoslancům na konferenci. Dopis požaduje, aby Evropská unie i jednotlivé členské státy začaly hledat cesty k tomu, jak omezit svou závislost na růstu.

Celé znění dopisu v češtině uveřejnil Deník Referendum. Dopis byl přeložen i do dalších dvaceti evropských jazyků a vyšel v řadě evropských medií.

Samotný otevřený dopis se pak proměnil na petici, kterou může podepsat kdokoliv. Například i Vy zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info