Zahraniční magisterský program

Environmental and Sustainability Education Programme

Environmental and Sustainability Education

magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina

Garant: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., e-mail: cincera@mail.muni.cz

Program je v přípravě. Předpokládané otevření studia od října 2023.

 

Představení studijního programu

Změna společnosti směrem k udržitelnosti vyžaduje změnu ve vzdělávání. Chcete být těmi, kteří jí budou utvářet? Nabízíme vám možnost učit se od předních světových odborníků, poznávat obor environmentálního a udržitelného vzdělávání (ESE) v různých zemích, seznámit se se studenty z celého světa.

Program zajišťují University of Vechta, University of Klagenfrut, University of Karlstad a Masarykova univerzita v Brně (Česká republika). V průběhu studia tak budete moci poznat různé univerzity s velmi rozdílným sociálním i životním prostředím.

Program dává velký důraz na kritickou reflexi oboru. Naučíte se, jak obor zkoumat, evaluovat, vytvářet v něm nové programy a koncepce. Budoucnost environmentálního a udržitelného vzdělávání ve vaší zemi je možná právě ve vašich rukách!

Bez popisku

 

Příklady kurzů:

  • Education for Sustainable Development (přednáší Marco Rieckman, University of Vechta)
  • From knowledge to action – Whole institution approaches to environmental and sustainability education ( přednáší Daniel Olsson & Teresa Berglund, University of Karlstad)
  • School and Environment (přednáší Franz Rauch, University of Klagenfurt)
  • Earth Education (přednáší Bruce Johnson, University of Arizona)
  • Program Design and Evaluation (přednáší Jan Činčera, Masaryk University)
  • Place-based Education and Environmental Interpretation (přednáší Michal Medek, Masaryk University)
  • The Role of School Garden in Education (přednáší Erika Pénzesné Kónya, Eszterházy University Eger) 
  • Transformative Educational Leadership for Sustainability Citizenship (přednáší Daphne Goldman, Beith Berl College) a další.

 

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete umět environmentální a udržitelné vzdělávání řídit, hodnotit a utvářet. Svoje uplatnění najdete v širokém spektru organizací: jako manažer v centrech environmentálního vzdělávání, jako úředník odpovědný za environmentální vzdělávání, či jako pracovník chráněných oblastí komunikující s veřejností. Další absolventi mohou pracovat jako nezávislí experti. V programu podporujeme samostatnost, iniciativu a schopnost spolupráce, jako základní předpoklady pro zaměstnání ve 21. století.

Bez popisku

 

Praxe

V programu nemáme praxi formální, ale skutečnou. Zvládnutí diplomové práce předpokládá, že vytvoříte tým s libovolnou ESE organizací a zpracujete výzkum, vycházející z jejích potřeb. Každá diplomová práce tak spojí teorií s praxí. Každý výzkum bude užitečný. Vyzkoušíte si rovnou to, čím se pak můžete živit.

Bez popisku

 

Kontakt:

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

garant programu


e‑mail:
Aktuality

Končí přípravný projekt SusEntreJMD

Od února do listopadu 2018 probíhal projekt „Sustainability-driven Entrepreneurship – Příprava nového Joint Master Degree studijního programu“ (SusEntreJMD)“. Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem v rámci 2. výzvy Smart akcelerátor – 4. aktivity Asistence. Co projekt přinesl?

Katedra environmentálních studií v loňském roce intenzivně připravovala budoucí společný magisterský program Sustainability-driven Entrepreneurship. V průběhu roku se podařilo úspěšně odstartovat akreditační řízení, které bude pokračovat na jaře 2019.

V průběhu roku došlo ke dvěma pracovním setkáním celého konsorcia, nejprve v dubnu v Barceloně, a poté v listopadu ve Vídni. Podařilo se připravit veškeré podklady akreditace, především kurikulum budoucího programu. Společně s koordinátorem programu z Vídně, Dr. Christianem Rammelem, jsme se také setkali s primátorem města Brna a získali záštitu města Brna nad programem.

Jedním z hlavních úkolů loňského roku bylo také nalezení čtvrtého partnera programu. Poté, kdy nebylo dále možné spolupracovat s univerzitou v Amsterdamu, se nám podařilo získat velmi kvalitní náhradu – jednu z nejlepších evropských business univerzit Copenhagen Business School v dánské Kodani.

Více o přípravném projektu SusEntreJMD podpořeném Jihomoravským krajem naleznete zde.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info