O projektu VE²NEX

Cílem projektu VE²NEX je zmapovat zranitelnost rozdílných ekonomických systémů při přechodu do bezfosilní budoucnosti. Pro tento účel používá ekonomické modelování (Input-Output analýzu a CGE – model vypočitatelné všeobecné rovnováhy) a studuje historické události ubývání klíčových zdrojů. Výstupem bude mnohostranný indikátor zranitelnosti, který může být využitý při utváření politik.

Autorem a hlavním řešitelem projektu je Christian Kerschner z naší katedry, podíl na autorství a organizaci má i několik dalších našich členů. Více o projektu najdete ZDE.

Kuishuang Feng

Odborný asistent na katedře geografických věd marylandské univerzity. Je odborníkem v prostorovém ekonomickém modelování a souvisejících environmentálních tématech. Má bohaté zkušenosti s vyvíjením regionálních, národních a globálních ekonomických modelů rozšířených o environmentální parametry. Jeho bohatá publikační činnost o ekonomicko-ekologickém modelování zahrnuje vysoce oceňované vědecké časopisy jako Nature Climate Change,  Proceedings of the National Academy of Sciences, Global Environmental Change, and Environmental Science & Technology. Výsledky jeho vědecké činnosti jsou bohatě citovány dostalo se jim pozornosti médií, jako například BBC, CBS, Reuters, Science Magazine, Smithsonian, LA Times a Guardian. Dr. Feng získal podporu od mnoha národních i mezinárodních agentur jako NASA, Evropská komise, Světová banka a National Natual Science Foundation of China, Energy Foundation Beijing Office. Dr. Feng také editorem a členem editorských rad několika mezinárodních recenzovaných časopisů.

Stefania Barca

Je výzkumná pracovnice centra pro sociální studia v Coimbře. Získala PhD. v oboru ekonomická historie na universitě v Bari v roce 1997 a je držitelkou titulu associate professor z oboru moderní historie a ekonomické historie u italského ministerstva školství. Je viceprezidentkou vědecké rady university v Coimbře, spoluředitelka doktorského programu 'Democracy in the 21st century' (2012-15), koordinátorka výzkumné skupiny Social Policies, Labor and Inequalities (2010-14). V současnosti koordinuje magisterský seminář o ekologické krizi a demokracii a přednáší o politické ekologii v centru pro sociální studia v Coimbře.

Byla hostující výzkumnicí v programu agrárních studiích na Yale University (2005-2006) a 'Ciriacy Wantrup' postdoktorského studia na UC Berkley (2006-2008); byla hostující výzkumnicí na Pufedorfském institutu pro pokročilá studia na universitě v Lundu v letech 2015-2016. Byla rovněž viceprezidentkou evropské společnosti pro environmentální historii (ESEH) mezi lety 2011-2013 a nyní je členkou editorské rady časopisu Environmental History. Také byla členkou vedoucí rady EU 'Marie Curie' ITN 'Entitle' - European Network of Political Ecology a předsedkyní organizačního výboru mezinárodní konference Undisciplined Environments (Stockholm, březen 2016).

Publikovala články v národních i mezinárodních časopisech v oblastech environmentální a ekonomické historie, ekologické ekonomie a politické ekologie a je autorkou dvou knih a spoluautorkou sborníku o environmentální historii. Její Enclosing Water. Nature and Political Economy in a Mediterranean Valley (Cambridge, UK: White Horse Press 2010), získalo knižní cenu Turku v roce 2011.  Její výzkumný záběr pokrývá environmentální dopad průmyslu v antropocénu, vztah mezi pracovní silou a životním prostředím, environmentální spravedlnost a nerůst a obecní vlastnictví.

Christina Prell

Ve svém výzkumu se zaměřuje na průnik sociálních sítí a životního prostředí. Na lokální nebo regionální úrovni se její práce zaobírá rolí sociálních sítí ve vytváření a/nebo rozmělňování náhledů, hodnot a/nebo kulturních zvyklostí o životním prostředí a managementu přírodních zdrojů. Na globální úrovni se zabývá tím, jak struktura sítí globálního obchodu řídí počet environmentálních nerovností, obzvláště pak rozdíly v míře znečištění mezi zeměmi, jak součástí obchodu. Na tomto druhu výzkumu spolupracuje s input-output modelovým týmem z katedry geografických věd v Marylandu. V současnosti se Christina věnuje dlouhodobému pohledu na tyto procesy sítí a environmentálních výstupů a s ohledem na to, jak se tyto výstupy a síťové znaky společně vyvíjí. Publikovala v sociologických časopisech jako např. Social Forces, Journal of Mathematical Sociology a publikovala dvě knihy o sociálních sítích a jejich analýze, první  Social Network Analysis: History, theory, and methodology (Sage) a druhou společně s Orjanem Bodinem nazvanou Social Networks and Natural Resource Management (Cambridge University Press). Magisterské studenty Christina vyučuje výzkumné metody a vede také kurzy o sociální perspektivě dotýkající se životního prostředí a/nebo společensko-ekologických systémů. Kromě toho také vyučuje analýzu sociálních sítí a výzkumné metody.

Iñaki Arto

Výzkumník na B3. Je držitelem titulu Ph.D. v oboru Ekonomie (Environmentální ekonomie), magistra v oboru Inženýringu (Environmentální technologie a manažment) a bakaláře v oboru Ekonomie (Mezinárodní ekonomie a rozvoj).

Zastával výzkumné pozice ve výzkumném centru Evropské komise a (2010-2013) a na Baskické universitě (2001-2010). Jeho výzkum se zabývá environmentálně ekologickým modelingem (Integrated Assessment, Computable General Equilibrium, Dynamic Econometric Input-Output), input-output analýzou a sociálním metabolismem. Přispěl do několika knih a publikoval články v mezinárodních časopisech jako Ecological Economics, Environmental Science & Technology or Journal of Industrial Ecology. Také se účastnil několika veřejně financovaných výzkumných projektů (EXIOMOD, WIOD, FLAGSHIP, COMPLEX, DECCMA,…).

Tiziano Gomiero

Věnuje se především integrované analýze zemědělských systémů, rurálnímu rozvoji, organickému zemědělství, biodiverzitě a ochraně životního prostředí. Na těchto tématech pracoval v řadě mezinárodních projektů v Evropě a Asii. Je držitelem titulů MSc z přírodních věd padovské univerzity v Itálii, MSc z ekologické ekonomie a environmentálního managementu a Ph.D. z environmentálních věd z barcelonské autonomní univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info