Místní potravinové systémy a sociální metabolismus

Tyto stránky vznikly v rámci projektu Hledání udržitelného způsobu produkce potravin: Sociální a peněžní metabolismus vybraných lokálních potravinových systémů, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (GP13-38994P).

Cílem projektu bylo – jak název napovídá – hledání udržitelnějších možností produkce potravin. Konkrétně bylo zkoumáno fungování tří vybraných ekologických farem (dvě v ČR a jedna na Slovensku) z pohledu tzv. sociálního metabolismu – metodologického přístupu, který hodnotí materiálovou a energetickou náročnost fungování socioekonomických systémů na různých úrovních, od jednotlivé domácnosti, firmy či farmy (jako v tomto případě), přes menší či větší města až po celé státy či globální systém jako celek.

Hodnocení materiálových a energetických toků na zvolených farmách bylo navíc doplněno o výzkum toků peněžních – na úrovni místní ekonomiky byl hodnocen ukazatel tzv. lokálního multiplikátoru. O obou těchto metodách si můžete přečíst víc v sekcích Sociální metabolismus a Lokální multiplikátor.

Cílem těchto stránek je představit uvedené metody, aby je případně mohli využívat i další výzkumníci či zájemci z řad široké veřejnosti (viz už zmiňované sekce sociální metabolismus a lokální multiplikátor), a zpřístupňovat postupně výsledky mého výzkumu místních (a potenciálně udržitelnějších) modelů produkce a spotřeby potravin – konkrétní články a dostupné informace viz sekce výstupy.

O projektu

Tento web představuje výsledky projektu Hledání udržitelného způsobu produkce potravin: Sociální a peněžní metabolismus vybraných lokálních potravinových systémů, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (GP13-38994P) a probíhal v období let 2013 - 2016. I po skončení projektu by měl být web aktuálním zdrojem informací souvisejících s tématy udržitelnější produkce potravin, a metodologických přístupů sociálního metabolismu a lokálního multiplikátoru.

Cílem projektu bylo

 • přispět k hlubšímu pochopení environmentálních a ekonomických dopadů lokálních potravinových systémů,
 • přizpůsobit a rozvinout metodiku sociálního metabolismu a lokálního multiplikátoru pro evropské industrializované lokální podmínky
 • komunikovat výsledky mezinárodnímu vědeckému publiku.
Sociální metabolismus

Pro více informací o metodě sociálního metabolismu prosím přejděte na anglickou verzi webu.

Literatura k tématu

 • Dittrich et al. (2012) Green economies around the world? Implications of resource use for development and the environment. SERI, Vienna.
 • EUROSTAT (2007) Economy-wide material flow accounting. A compilation guide. Eurostat and the European Commision. Lead author: Helga Weisz. Available at http://www.scb.se/statistik/MI/MI1304/_dokument/Compilation%20Guide%20MFA%20%202007.pdf (19.6.2012)
 • Fischer-Kowalski, M. (1998a) Society’s metabolism. In: Redclift, G. & Woodgate, G. (Eds.) International Handbook of Environmental Sociology. Edward Elgar, Cheltenham.
 • Fischer-Kowalski, M. (1998b) Society's Metabolism. The Intellectual History of Materials Flow Analysis, Part I, 1860-1970. Industrial Ecology 2 (1), 61-78.
 • Fischer-Kowalski, M.& Hüttler, W. (1999) Society's Metabolism. The Intellectual History of Materials Flow Analysis. Part II, 1970-1998. Journal of Industrial Ecology 2 (4), 107-136.
 • Hammer et al. (2003) Material Flow analysis on the regional level: Questions, problems, solutions. NEDS working papers 2, 04/2003.
 • Krausmann, F. (2001): Land Use and Industrial Modernization: an empirical analysis of human influence on the functioning of ecosystems in Austria 1830 – 1995. Land Use Policy 18 (1), pp. 17-26.
 • Krausmann, F. et al. (2003) Land-use change and socio-economic metabolism in Austria. Part I: driving forces of land-use change: 1950-1995. Land Use Policy 20 (1), pp. 1-20.
 • Kušková et al. (2008) Long-term changes in social metabolism and land use in Czechoslovakia, 1830-2000: An energy transition under changing political regimes. Ecological Economics 68 (1-2), pp. 394-407.
 • Martinez-Alier J. (2009) Social metabolism, ecological distribution conflicts, and languages of valuation. Capitalism Nature Socialism 20 : 58-87.
 • Singh, S.J. et al. (2010) Local studies manual. A researcher’s guide for investigating the social metabolism of local rural systems. Social Ecology Working Paper, Vienna. Available at http://www.uni-klu.ac.at/socec/downloads/WP120_Web.pdf (19.6.2012)
 • Weisz et al. (2005) The physical economy of the European Union: Cross country comparison and determinants of material consumption. Social Ecology Working Paper 76, Vienna.
Lokální multiplikátor

Pro více informací o metodě lokálního multiplikátoru prosím přejděte na anglickou verzi webu.

Literatura k tématu

 • Ježková, M. (2009) Lokální multiplikátor 3: lokalizace jako prvek udržitelného rozvoje. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno.
 • Magnusson et al. (2010) Home grown: The economic impacts of local food systems in New Hampshire. Food Solutions New England, University of New Hampshire.
 • Martinez S. et al. (2010). Local Food Systems: Concepts, Impacts, and Issues. ERR 97, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. Available at http://www.ers.usda.gov/Publications/ERR97/ERR97.pdf (19.6.2012)
 • Mendel, B. (2012) The local multiplier. Theory and evidence. Paper in preparation. Available at http://people.fas.harvard.edu/~jbmendel/LocalMultiplier030612.pdf (20.6.2012)
 • NEF (2002) The money trail. Measuring your impact on the local economy using LM3. New Economics Foundation: London. Available at http://www.neweconomics.org/publications/money-trail (20.6.2012)
 • Novotná, K. (2011) Ekonomická lokalizace v malých městech Jihomoravského kraje: případová studie vybraných ekonomických subjektů. Diplomová práce, MU, Fakulta sociálních studií, Brno.

Publikace z projektu
 • FRAŇKOVÁ, Eva a Claudio CATTANEO. 2017. Organic farming in the past and today: sociometabolic perspective on a Central European case study. Regional Environmental Change, doi:10.1007/s10113-016-1099-8. Available here (link http://link.springer.com/article/10.1007/s10113-016-1099-8)
 • FRAŇKOVÁ, Eva. Sociální metabolismus - jak měřit vztah přírody a společnosti? Geografické rozhledy, Praha: Česká geografická společnost, 2018, roč. 27, č. 4, s. 28-31. ISSN 1210-3004.
 • FRAŇKOVÁ, Eva a Claudio CATTANEO. 2016. Looking for sustainability halfway through: Energy and organic small-scale farming systems in the Czech Republic. Sustainable Farm Systems project series, Canada. Available at http://niche-canada.org/2016/11/11/looking-for-sustainability-halfway-through-energy-and-organic-small-scale-farming-systems-in-the-czech-republic/.
 • FRAŇKOVÁ, Eva. 2015. Quest for sustainable food production: Conceptual framework for studying social and financial metabolism of local food systems. In Miloslav Lapka, Martin Pech, Martina Matějčková. Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM: Common challenges - Different solutions - Mutual dialogue. České Budějovice: Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice. s. 47-53. Available here (link http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2015/paper/viewFile/663/481)
Bez popisku

FRAŇKOVÁ, Eva, Willi HAAS a Simron Jit SINGH. Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems. Německo: Springer International Publishing, 2017. 364 s. Human-Environment Interactions, sv. 7. ISBN 978-3-319-69235-7. doi:10.1007/978-3-319-69236-4

Pokud máte zájem o plný text některého z uvedených článků, prosím neváhejte kontaktovat Evu Fraňkovou.

Kontakt

Kdybyste měli jakékoli dotazy či komentáře, prosím ozvěte se, ráda se pokusím pomoci.

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Hlavní řešitelka projektu a autorka obsahu stránek


telefon: 549 49 3913
e‑mail:

Odborná asistentka na Katedře environmentálních studií (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně). Dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. V poslední době se věnuje hlavně výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti místní produkce potravin, mapování alternativních ekonomických praktik a iniciativ v ČR a výzkumu sociálních podniků. Působí také v neziskových organizacích Asociace místních potravinových iniciativ a Trast pro ekonomiku a společnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info