České klima 2021

Mapa českého veřejného mínění v otázkách změny klimatu

Výzkumný tým Katedry environmentálních studií FSS MUNI ve spolupráci s Green Dock, z.s. přináší výsledky rozsáhlého reprezentativního výzkumu veřejného mínění, který podrobně zkoumá vztah obyvatel České republiky ke změně klimatu a jeho ochraně.

Co v nových datech najdete?

  • jaké jsou aktuální postoje české veřejnosti: jak ke změně klimatu, tak ke klimatickým a energetickým politikám, zastáncům ochrany klimatu nebo snižování uhlíkové stopy domácností,
  • kam se vyvíjejí názory obyvatel České republiky,
  • jaké vlivy nejvíce působí na veřejné mínění v této oblasti,
  • a nakonec, mapa české veřejnosti – podrobné profily skupin společnosti, které se liší svým vztahem ke klimatu.

Data: Rozsáhlý, reprezentativní a kontrolovaný vzorek 2 762 dotazovaných

Výsledky výzkumu vycházejí z dotazníkového šetření mezi reprezentativně vybranými 2 762 respondenty a respondentkami, konkrétně jsou reprezentativní pro českou populaci 15+. Data prošla nadstandardními kontrolami (kontroly audionahrávek, kvótní reprezentativita při křížení kvót, limity pro počty dotazovaných z jednotlivých obcí ad.), která zvyšují jejich spolehlivost oproti běžným průzkumům veřejného mínění. Sběr dat realizovala podle metodiky výzkumného týmu agentura Nielssen Admosphere v období od listopadu 2020 do února 2021.

Výzkumný tým

Členy a členkami výzkumného týmu Katedry environmentálních studií FSS MUNI ve spolupráci s Green Dock, z.s. vedeného PhDr. Janem Krajhanzlem, Ph.D. (FSS) jsou Mgr. Tomáš Chabada (FSS), Mgr. Renata Svobodová (FSS), Mgr. Ondřej Kácha, MPhil (GD), Bc. Jáchym Vintr (GD) a Mgr. Adéla Becková (GD).

Při přípravě výzkumu se díky tomu sešlo v součtu více než 30 let zkušeností z výzkumu v této oblasti, expertní zapojení do debaty o ochraně klimatu v České republice, vazba na mezinárodní sociologický a psychologický výzkum této problematiky a průprava v pokročilých statistických metodách.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali grafičkám, se kterými můžeme spolupracovat na zveřejnění výsledků z výzkumu: Mgr. Michaele Kašperové za grafickou stránku výstupů, Mgr. Kateřině Švejdové za ilustrace a Mgr. Kristíně Zákopčanové za konzultace k vizualizaci dat.

Tento výzkum vznikl díky podpoře European Climate Foundation a s přispěním projektu 1Planet4All, který realizuje Člověk v tísni z prostředků Evropské unie. Děkujeme!

Výsledky výzkumu

S výsledky výzkumu se můžete se seznámit ve vydané tiskové zprávě a kompletním, více než stostránkovém výzkumném reportu a příloze

Tady Vám také přinášíme přehled infografik dosud publikovaných na Facebooku.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info