Pro uchazeče o Bc. studium

Co vám nabízíme?

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

„Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidíme, že význam ochrany přírody a životního prostředí v příštích letech prudce poroste. Většinu problémů – velkých i těch malých – však nedokážeme řešit bez společnosti: bez ekonomiky, politiky, vzdělávání, veřejné sféry a občanské angažovanosti. Proto uchazečům nabízíme bakalářský obor environmentálních studií, který se zaměřuje na společenské vědy – jako jediný svého druhu v České republice a na Slovensku.

Děláme všechno proto, aby díky našemu oboru přibývalo vzdělaných, šikovných a otevřených lidí. Takových, kteří jsou připraveni hájit ochranu přírody a životního prostředí v různých oblastech: ve veřejné správě a v politice, v nevládních organizacích, v podnikání, ve vzdělávání i ve výzkumu.

Jsem rád, že tu jste – a zvu vás ke studiu našeho oboru!“

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Co jsou klíčová témata našeho oboru

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Ochrana životního prostředí
 • Environmentální problémy a hrozby
 • Ekonomické alternativy
 • Zelené podnikání
 • Město a veřejný prostor
 • Environmentální politika
 • Výchova, vzdělávání a osvěta
 • Veřejná správa a neziskový sektor
 • Aktivismus a environmentální hnutí

.

.

 • Etika a estetika ve vztahu k přírodě
 • Práva zvířat
 • Divočina
 • Ochrana biodiverzity
 • Změna klimatu
 • Kolaps civilizací
 • Globalizace a lokalizace
 • Environmentální krize z hlediska sociologie
 • Ekologie krajiny a hospodaření v krajině
 • Energetika

Pro lepší představu o tom, co u nás můžete studovat, se můžete také podívat na VIDEO studentských prezentací závěrečných magisterských prací. Prezentace vznikly v rámci předmětu Práce s odborným textem, ve kterém měli studenti a studentky zpracovat 3 minutovou prezentaci (tzv. elevator speech) s využitím principu SUCCESS ("Made to stick", Dan a Chip Heath).

Víte, kolik...?

80

hodin praxe v rámci studia, které studentům pomáhají s hledáním práce v budoucnu

95 %

našich absolventů si najde po škole úspěšně práci

45

minut, nebo méně to máte z fakulty do nádherné přírody, jako je např. Stránská skála, Mariánské údolí, přehrada „Prigl“ či Přírodní park Pekárna

více než 30

volitelných kurzů – raději byste společenskovědní nebo přírodovědné, odborné či prakticky zaměřené? Můžete si vybrat podle libosti

více než 50

organizací a institucí, které vás rádi přijmou na studijní praxi nebo stáž

12

univerzit, na které můžete v rámci studia sbírat své zahraniční zkušenosti

3

studijní zaměření, které umožňují studentům zaměřit své studium na určitou oblast (nepovinně): Sociálně-ekologické podnikání, Občanská angažovanost a veřejná správa a Kulturní environmentalistika

1

bakalářský obor v České republice a na Slovensku, kde můžete studovat společenské otázky environmentálních studií, a také jediný, kde můžete navázat magisterským a následně i doktorským studiem

Jak se uplatníte s tímto oborem v praxi?

Ochrana přírody a životního prostředí je pro společnost stále důležitější téma. Také proto je úspěšnost našich absolventů při hledání práce po škole 95 %.

Mezi našimi absolventy najdete pracovníky českých i globálních nevládních organizací, podnikatele, politiky, novináře, úředníky veřejné správy, ekopedagogy, experty na volné noze, akademiky, biozemědělce, pracovníky chráněných území... a mnoho dalších.

Své uplatnění úspěšně najdete díky studiu tohoto unikátního oboru, který svým studentům nabízí rozsáhlé mezioborové poznatky v oblasti společenských i přírodních věd. Během výuky, exkurzí, praxí a stáží navštívíte významné environmentální organizace a instituce, osvojíte si praktické dovednosti a osobně poznáte odborníky a profesionály z různých oblastí ochrany přírody a životního prostředí.

Co o nás říkají naši absolventi?

„Absolvování oboru umožní lépe a objektivněji chápat environmentální souvislosti života v dnešním světě.“

Michal Bittner Michal Bittner
Vědec, ekotoxikolog v centru RECETOX, Masarykova univerzita

„Katedra environmentálních studií mě zejména naučila kriticky přemýšlet, zpracovávat informace a rychle se učit nové věci - něco, co člověk užije ve svém zaměstnání a životě, ať bude dělat cokoli.“

Hana Colby Hana Colby
manažerka MAS Broumovsko+

„Super byla propojenost fakulty a brněnských aktivních neziskovek, kde může v praxi zkoušet co se dozví.“

Lucie Černíková Lucie Černíková
ředitelka Ekocentra Vespolek

„Studium environmentalistiky bylo asi nejdůležitějším faktorem toho, že jsem se rozhodl dělat práci, kterou dělám, a která má smysl a baví mě.“

Jirka Jeřábek Jirka Jeřábek
EU Energy and Climate Policy Officer, Greenpeace European Unit, Brussels

„Environmentální studia dají studentům jednak vynikající všeobecný přehled v jedinečné kombinaci humanitních a přírodovědných předmětů, ale i příležitost zapojit se již během studia do zajímavých projektů a zahájit spolupráci s potenciálními budoucími zaměstnavateli“

Michal Medek Michal Medek
Ředitel střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn

„Díky studiu na Katedře environmentálních studií jsem se dostala na pracovní stáž v rámci programu Erasmus, která mě tak ovlivnila, že z ní stále ve své práci čerpám. Mohla jsem půl roku pracovat na jihu Anglie přímo s člověkem, který v Británii stál za vzkříšením zájmu o místní potraviny a místní farmáře.“

Helena Továrková Helena Továrková
ředitelka Nadace Veronica

„Studium environmentálních studií mohu určitě doporučit. Pro mě tvořilo velmi lákavý "mezičlánek" mezi přírodními a sociálními vědami a po odborné stránce mi dokázalo vysvětlit mnoho přírodních i společenských jevů, nad kterými jsem do té doby přemýšlel spíš pouze laicky. Studium na katedře a především přístup většiny vyučujících vnímám jako velmi otevřený, férový a zároveň zdravě sebe/kritický.“
„Pro moji praxi mi nejvíc pomohl první ročník projektu Ekoinkubátor, kterého jsem se zúčastnil a který jsme s naším tehdejším týmem studentů vyhráli s podnikatelským záměrem firmy nabízející carsharing. A přestože jsme firmu nakonec nezaložili, já jsem u tématu zůstal a po letech se nám z původně občanského sdružení Autonapůl podařilo vybudovat rozvíjející se firmu.“

Michal Šimoník Michal Šimoník
ředitel Prvního českého carsharingu Autonapůl, družstvo

Několik fotografií ze studia

Chcete nás poznat více zblízka?

Vyučující naší katedry                                            

 

Chcete u nás studovat jednooborově, nebo v kombinaci... ?

Environmentální studia (jako hlavní studijní program) můžete kombinovat s následujícími programy. Nejčastější kombinace studijních programů jsou zvýrazněné.

Programy na Fakultě sociálních studií:

 • Bezpečnostní a strategická studia (vedlejší)
 • Evropská studia (vedlejší)
 • Mediální studia a žurnalistika (vedlejší)
 • Mezinárodní vztahy (vedlejší)
 • Politologie (vedlejší)
 • Psychologie (vedlejší)
 • Sociální antropologie (vedlejší)
 • Sociologie (vedlejší)
 • Sociální práce (vedlejší)
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (vedlejší)

Programy na Ekonomicko-správní fakultě:

 • Ekonomie (vedlejší)
 • Hospodářská politika (vedlejší)
 • Veřejná ekonomika a správa (vedlejší)

Programy na Pedagogické fakultě:

 • Sociální pedagogika a volný čas (vedlejší)

Programy na Filozofické fakultě:

 • Anglický jazyk a literatura (vedlejší)
 • Archeologie (vedlejší)
 • Archivnictví (vedlejší)
 • Baltistika (vedlejší)
 • Český jazyk a literatura (vedlejší)
 • Čínská studia (vedlejší)
 • Dějiny starověku (vedlejší)
 • Dějiny umění (vedlejší)
 •  Divadelní studia (vedlejší)
 • Estetika (vedlejší)
 • Etnologie (vedlejší)
 • Filozofie (vedlejší)
 • Francouzský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Historie (vedlejší)
 • Hudební věda (vedlejší)
 • Informační studia a knihovnictví (vedlejší)
 • Italský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Japanistika (vedlejší)
 • Jihoslovanská a balkánská studia (vedlejší)
 • Katalánský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Klasická archeologie (vedlejší)
 • Klasický řecký jazyk a literatura (vedlejší)
 • Latinský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Mediteránní studia (vedlejší)
 • Muzeologie (vedlejší)
 • Německý jazyk a literatura (vedlejší)
 • Novořecký jazyk a literatura (vedlejší)
 • Obecná jazykověda (vedlejší)
 • Pedagogika (vedlejší)
 • Počítačová lingvistika (vedlejší)
 • Polská studia (vedlejší)
 • Pomocné vědy historické (vedlejší)
 • Portugalský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Religionistika (vedlejší)
 • Ruská studia (vedlejší)
 • Sdružená uměnovědná studia (vedlejší)
 • Sociální pedagogika a poradenství (vedlejší)
 • Španělský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (vedlejší)
 • Teorie interaktivních médií (vedlejší)
 • Ukrajinská studia (vedlejší)

Program na Fakultě informatiky: 

 • Informatika (vedlejší) 

Podrobný přehled studijních kombinací s detaily doporučených předmětů pro jednotlivé semestry naleznete zde, v sekci "Možnosti studia".

Jak zabodovat v přijímačkách?

Jediné kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším plánu sdruženého studia představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP)základů společenských věd (ZSV). V případě SP fakulta uznává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio.

Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do Bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio):
Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v termínech uvedených ZDE.

Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU):
Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV ve výše uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Fakulta uznává výsledky dosažené v termínech uvedených ZDE. Uchazeč dále vykonává zkoušku TSP v termínu stanoveném MU, kterou má možnost vykonat jednou.

Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.

Návod, jak postupovat při podávání přihlášky, najdete ZDE.

 

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení do bakalářského studia pro uchazeče - cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 na adrese http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules. Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium - cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž mohou skládat písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.

Kritéria hodnocení
Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP).

Doporučená literatura
https://www.scio.cz/download/ZSV-literatura.pdf

Přihláška za 5 minut
Přihlášku si otevřete kliknutím na následující fotku webové stránky.
Podívejte se na video o katedře
Video: 8 důvodu, proč studovat Environmentální studia na FSS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info