Pro uchazeče o Bc. studium

Co vám nabízíme?

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

„Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidíme, že význam ochrany přírody a životního prostředí v příštích letech prudce poroste. Většinu problémů – velkých i těch malých – však nedokážeme řešit bez společnosti: bez ekonomiky, politiky, vzdělávání, veřejné sféry a občanské angažovanosti. Proto uchazečům nabízíme bakalářský obor environmentálních studií, který se zaměřuje na společenské vědy – jako jediný svého druhu v České republice a na Slovensku.

Děláme všechno proto, aby díky našemu oboru přibývalo vzdělaných, šikovných a otevřených lidí. Takových, kteří jsou připraveni hájit ochranu přírody a životního prostředí v různých oblastech: ve veřejné správě a v politice, v nevládních organizacích, v podnikání, ve vzdělávání i ve výzkumu.

Jsem rád, že tu jste – a zvu vás ke studiu našeho oboru!“

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
vedoucí katedry

Co jsou klíčová témata našeho oboru

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Ochrana životního prostředí
 • Změna klimatu
 • Environmentální problémy a hrozby
 • Ekologie krajiny a hospodaření v krajině
 • Ekonomické alternativy
 • Město a veřejný prostor
 • Environmentální politika
 • Výchova, vzdělávání a osvěta
 • Veřejná správa a neziskový sektor
 • Dějiny ochrany přírody

.

.

 • Etika ve vztahu k přírodě
 • Práva zvířat
 • Hlubinná ekologie
 • Globalizace a lokalizace
 • Environmentální krize z hlediska sociologie

Pro lepší představu o tom, co u nás můžete studovat, se můžete také podívat na VIDEO studentských prezentací závěrečných magisterských prací. Prezentace vznikly v rámci předmětu Práce s odborným textem, ve kterém měli studenti a studentky zpracovat 3 minutovou prezentaci (tzv. elevator speech) s využitím principu SUCCESS ("Made to stick", Dan a Chip Heath).

Víte, kolik...?

80

hodin praxe v rámci studia, které studentům pomáhají s hledáním práce v budoucnu

95 %

našich absolventů si najde po škole úspěšně práci

45

minut, nebo méně to máte z fakulty do nádherné přírody, jako je např. Stránská skála, Mariánské údolí, přehrada „Prigl“ či Přírodní park Pekárna

více než 30

volitelných kurzů – raději byste společenskovědní nebo přírodovědné, odborné či prakticky zaměřené? Můžete si vybrat podle libosti

více než 50

organizací a institucí, které vás rádi přijmou na studijní praxi nebo stáž

12

univerzit, na které můžete v rámci studia sbírat své zahraniční zkušenosti

3

studijní zaměření, které umožňují studentům zaměřit své studium na určitou oblast (nepovinně): Sociálně-ekologické podnikání, Občanská angažovanost a veřejná správa a Kulturní environmentalistika

1

bakalářský obor v České republice a na Slovensku, kde můžete studovat společenské otázky environmentálních studií, a také jediný, kde můžete navázat magisterským a následně i doktorským studiem

Jak se uplatníte s tímto oborem v praxi?

Ochrana přírody a životního prostředí je pro společnost stále důležitější téma. Také proto je úspěšnost našich absolventů při hledání práce po škole 95 %.

Mezi našimi absolventy najdete pracovníky českých i globálních nevládních organizací, podnikatele, politiky, novináře, úředníky veřejné správy, ekopedagogy, experty na volné noze, akademiky, biozemědělce, pracovníky chráněných území... a mnoho dalších.

Své uplatnění úspěšně najdete díky studiu tohoto unikátního oboru, který svým studentům nabízí rozsáhlé mezioborové poznatky v oblasti společenských i přírodních věd. Během výuky, exkurzí, praxí a stáží navštívíte významné environmentální organizace a instituce, osvojíte si praktické dovednosti a osobně poznáte odborníky a profesionály z různých oblastí ochrany přírody a životního prostředí.

Co o nás říkají naši absolventi?

„Absolvování oboru umožní lépe a objektivněji chápat environmentální souvislosti života v dnešním světě.“

Michal Bittner Michal Bittner
Vědec, ekotoxikolog v centru RECETOX, Masarykova univerzita

„Na Katedře environmentálních studií jsem měla možnost studovat obor, který mě opravdu zajímal a rozvíjel moji schopnost přemýšlet systémově a komplexně.“

Blanka Machová Blanka Machová
Projektová manažerka v oddělení poradenství, zakladatelka a jednatelka bezobalového obchodu s potravinami a drogerií

„Ze svého studia si zpětně nejvíce cením přátelského přístupu vyučujících a bezpečného a inspirativního prostředí, které dokázali v hodinách, na exkurzích, ale i na mimoškolních akcích vytvářet. Enviro a potažmo celá FSS mi ukázaly, že vysokoškolské vzdělávání může být smysluplné a naplňující.“

Tereza Navrátilová Tereza Navrátilová
Lektorka v organizaci Lipka, asistentka sekretariátu Centra jazykového vzdělávání MU

„Zcela zásadní pro mě byly mé výjezdy na Erasmus+ a poznání toho, jak fungují jiné evropské univerzity. Současným studentům bych poradil, aby rozhodně v průběhu studia vyjeli na zahraniční studium či stáž. Jsem rád, že mě studium vybavilo patřičným vzděláním, které mě umožňuje připravovat projekty tak, aby to dávalo smysl i z hlediska ochrany přírody a klimatu.“

Lukáš Kala Lukáš Kala
Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace na MENDELU, odborný asistent na Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů MENDELU.

„Environmentální studia dají studentům jednak vynikající všeobecný přehled v jedinečné kombinaci humanitních a přírodovědných předmětů, ale i příležitost zapojit se již během studia do zajímavých projektů a zahájit spolupráci s potenciálními budoucími zaměstnavateli“

Michal Medek Michal Medek
Odborný pracovník na KES

„Během studia člověk potká spoustu skvělých lidí, kterým osud našeho sdíleného domova není lhostejný a člověk má možnost poznat blíž fungování environmentálního hnutí.“

Adam Bílek Adam Bílek
Analytik ve firmě JIC

Několik fotografií ze studia

Chcete nás poznat více zblízka?

Vyučující naší katedry                                            

 

8 důvodu, proč studovat Environmentální studia na FSS
Chcete u nás studovat jednooborově, nebo v kombinaci... ?

Environmentální studia (jako hlavní studijní program) můžete kombinovat s následujícími programy. Nejčastější kombinace studijních programů jsou zvýrazněné.

Programy na Fakultě sociálních studií:

 • Bezpečnostní a strategická studia (vedlejší)
 • Evropská studia (vedlejší)
 • Mediální studia a žurnalistika (vedlejší)
 • Mezinárodní vztahy (vedlejší)
 • Politologie (vedlejší)
 • Psychologie (vedlejší)
 • Sociální antropologie (vedlejší)
 • Sociologie (vedlejší)
 • Sociální práce (vedlejší)
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (vedlejší)

Programy na Ekonomicko-správní fakultě:

 • Ekonomie (vedlejší)
 • Hospodářská politika (vedlejší)
 • Veřejná ekonomika a správa (vedlejší)

Programy na Pedagogické fakultě:

 • Sociální pedagogika a volný čas (vedlejší)

Programy na Filozofické fakultě:

 • Anglický jazyk a literatura (vedlejší)
 • Archeologie (vedlejší)
 • Archivnictví (vedlejší)
 • Baltistika (vedlejší)
 • Český jazyk a literatura (vedlejší)
 • Čínská studia (vedlejší)
 • Dějiny starověku (vedlejší)
 • Dějiny umění (vedlejší)
 •  Divadelní studia (vedlejší)
 • Estetika (vedlejší)
 • Etnologie (vedlejší)
 • Filozofie (vedlejší)
 • Francouzský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Historie (vedlejší)
 • Hudební věda (vedlejší)
 • Informační studia a knihovnictví (vedlejší)
 • Italský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Japanistika (vedlejší)
 • Jihoslovanská a balkánská studia (vedlejší)
 • Katalánský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Klasická archeologie (vedlejší)
 • Klasický řecký jazyk a literatura (vedlejší)
 • Latinský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Mediteránní studia (vedlejší)
 • Muzeologie (vedlejší)
 • Německý jazyk a literatura (vedlejší)
 • Novořecký jazyk a literatura (vedlejší)
 • Obecná jazykověda (vedlejší)
 • Pedagogika (vedlejší)
 • Počítačová lingvistika (vedlejší)
 • Polská studia (vedlejší)
 • Pomocné vědy historické (vedlejší)
 • Portugalský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Religionistika (vedlejší)
 • Ruská studia (vedlejší)
 • Sdružená uměnovědná studia (vedlejší)
 • Sociální pedagogika a poradenství (vedlejší)
 • Španělský jazyk a literatura (vedlejší)
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (vedlejší)
 • Teorie interaktivních médií (vedlejší)
 • Ukrajinská studia (vedlejší)

Program na Fakultě informatiky: 

 • Informatika (vedlejší) 

Podrobný přehled studijních kombinací s detaily doporučených předmětů pro jednotlivé semestry naleznete zde, v sekci "Možnosti studia".

Jak zabodovat v přijímačkách?

Rádi bychom upozornili, že došlo ke změně podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů (přijímací řízení s nástupem do akademického roku 2024/2025), níže naleznete podrobné informace, věnujte jim prosím proto zvýšenou pozornost.

Všechny bakalářské studijní programy nabízené FSS MU (kromě studijního programu Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán):

 • pouze test ZSV od společnosti SCIO
 • minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60

Podání přihlášky je možné do 29. února 2024.

Další informace ohledně přijímacího řízení najdete na webu Fakulty sociálních studií. 

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení do bakalářského studia pro uchazeče - cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 na adrese http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules. Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole.

Podívejte se na video o katedře
Přihláška za 5 minut
Přihlášku si otevřete kliknutím na následující fotku webové stránky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info