Úspěch týmu katedry ve výzvě TAČR Prostředí pro život

6. 1. 2021

Tým expertů a expertek pod vedením našeho doktorského studenta a odborného pracovníka Mgr. Ing. Jana Blažka získal podporu v rámci 3. výzvy TA ČR Prostředí pro život. Projekt aplikuje výsledky finalizovaného dizertačního výzkumu Jana Blažka, který se zabýval eko-komunitními rezidenčními projekty v 6 evropských zemích.

Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Ze všech 259 podaných žádostí se projekt umístil na 19. místě. V rámci výzvy se jednalo o jediný podpořený sociálně vědní projekt.

V následujících 3 letech se bude řešitelský tým ve složení Mgr. Ing. Jan Blažek, Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. a PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., zabývat tématem participativního bydlení v ČR. Ve spolupráci s dalšími partnerskými týmy ze Sociologického ústavu AV ČR, Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Liberci a Centra pro podporu občanů Arnika budou zkoumat, zda a v jaké podobě lze v ČR očekávat rozvoj participativního bydlení jakožto reakce na krizi bydlení.

Do spolupráce je zapojeno také šest měst a obcí (Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry), které budou výstupy projektu aplikovat buď do programů rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení, nebo přímo do zadávací dokumentace pro rozvoj konkrétních lokalit. Na základě participativního mezioborového výzkumu s aktéry výstavby vznikne metodika systémových řešení pro rozvoj participativního bydlení zahrnující environmentální, sociální, ekonomické i prostorové aspekty, nebo také například manuál správy a komunikace pro budoucí zájemce o tento segment bydlení, který zahrnuje baugruppe a cohousingy, ale také třeba družstevní bydlení, syndikáty nájemníků či sousedské sítě.

Více se o tématu participativního bydlení můžete dočíst v rozhovoru s hlavním řešitelem projektu Janem Blažkem.

Spreefeld - realizovaný projekt participativního bydlení. Foto: Jenny Pickerill.
Lilac - realizovaný projekt participativního bydlení. Foto: Andy Lord
Lilac - realizovaný projekt participativního bydlení. Foto: Andy Lord
Lancaster - realizovaný projekt participativního bydlení. Foto: Lancaster Cohousing Archiv

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info