Stanovisko ke Studii proveditelnosti koridoru Dunaj–Odra–Labe

12. 6. 2019

Naďa Johanisová vypracovala stanovisko k ekonomické analýze, která je součástí Studie proveditelnosti koridoru Dunaj–Odra–Labe.

Ve svém posudku shrnuje hlavní závěry ekonomické analýzy a detailně rozebírá její metodologické i obsahové nedostatky. Ze stanoviska předběžně vyplývá, že "koridor D-O-L ani O-L nejsou společensky přínosnou stavbou a socioekonomicky se nevyplatí" (s. 10).

Celé stanovisko si můžete přečíst níže.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info