(Ne)konference Do hloubky těla-světa

Projekt studuje a rozvíjí (zejména prožitkové) výukové metody vycházející z hluboké ekologie v univerzitním kontextu a buduje mezinárodní spolupráci v této oblasti.

19. 6. 2023

Občanská angažovanost v otázkách udržitelnosti často vychází spíš z prožitku osobního dotčení důsledky ekologické krize, případně empatie s jinými, než ze samotných vědomostí. Současné vzdělávání, obzvlášť na univerzitách, je však ve značné míře jednostranně zaměřeno právě na stranu teoretických znalostí, případně praktických dovedností, než na vědění a zkušenosti, které mohou vychovávat ekologické občany.

Projekt proto vychází z hluboké ekologie Arne Nasse, ve které je občanská angažovanost úzce propletena s filosofickou reflexí a vědění se zkušeností, a má za cíl rozvinout vzdělávání na zapojených institucích směrem k synergii těchto dimenzí a posílení těch opomíjených. Naše katedra a katedra rozvojových a environmentálních studií PřF UP, jež jsou obě významnými institucemi v oblastech udržitelného rozvoje a environmentálních studii, ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit Sluňákov, navázali partnerství s Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies na University of South-East Norway, aby propojili přístupy etablované v jejich zemích a institucionalizovali plodný dialog. Vedle hluboké ekologie proto projekt čerpá také z norské filosofie friluftsliv, české tradice zážitkových přístupů a specifické filosofie přírody a tělesnosti, a také z umění a environmentální estetiky.

V rámci projektu proběhne (ne)konference Do hloubky těla-světa Hlubinně-ekologické přístupy ve výuce a přírodní terapii, která se bude konat v ekocentrum Sluňákov. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info