Krajina voleb: Zemědělství a lesnictví před výzvami následujících let

8. 9. 2021

Hnutí DUHA 23. září spolupořádá online konferenci, na níž proběhnou předvolební debaty k lesnictví i zemědělství a budou prezentována zjištění projektu projektu TAČR Spolupráce na adaptacích v lesnických a zemědělských oblastech.
 
Na konferenci se můžete registrovat prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/sAaUXKsSrLD5rwkH8 do 10. září 2021. Účastnický poplatek není vybírán. Událost proběhne online přes aplikaci ZOOM (link bude rozeslán všem registrovaným před začátkem konference).
Událost na Facebooku: https://fb.me/e/2feSItWFg
Bližší informace a program:
Českou zemědělskou i lesní krajinu čeká v následujících letech znatelná proměna. Naznačují to nejen stále častější dopady změny klimatu, rozpad lesů a výrazné plánované investice do adaptace krajiny, ale i startující plány, jak zmírňovat příčiny změny klimatu. Máme v následujících letech očekávat, že se bude uhlík zachytávat v zemědělské půdě a obnovujících se lesích, nebo bude naše krajina nadále ke změně klimatu přispívat?
To jsou otázky, které si kladli výzkumníci projektu TAČR Spolupráce na adaptacích v lesnických a zemědělských oblastech, a které jsou zároveň více než kdy jindy relevantní v období, kdy stojí vývoj v naší krajině na dalším z rozcestí. Kudy se vydáme?

---
PROGRAM:
9:00–9:05 Zahájení konference // Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA
9:05–9:25 Michal Nekvasil, Evropská komise // Jak může vypadat zemědělství následující dekády?
9:25–9:45 Ladislav Miko, Evropská komise // Výzvy blízké budoucnosti pro zemědělce a lesníky
9:45–10:05 Veronika Chvátalová, Ekotoxa // Tvorba kolaborativního partnerství
10:05–10:25 Martin Rexa, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic // Koalice pro zdravou krajinu
10:30–12:00 Krajina voleb: Jak následujících pět let pomůže zemědělcům s přípravou na změnu klimatu? // Předvolební debata k tématu
12:00–13:30 Přestávka
13:30–14:00 Miroslav Svoboda, Česká zemědělská univerzita v Praze // Co nám říká aktuální výzkum o potřebách českých lesů?
14:00–14:30 Tomáš Chabada, Masarykova univerzita // Pohled lesníků na současné lesní hospodaření a možnosti jeho budoucího vývoje
14:30–15:00 Jaromír Bláha, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic // Příležitosti a problémy v naší zákonné ochraně lesů
15:00–15:30 Pavel Rotter, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví // Kombinované působení stresových faktorů a možnosti adaptace v českých lesích
16:00–17:30 Krajina voleb: Jak následujících pět let pomůže lesníkům s přípravou na změnu klimatu? // Převolební debata k tématu

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info