Doctoral Program

Twice a year we review applications submitted to the Doctoral Program in Environmental Humanities which is accredited as part of the Doctoral Program in Sociology. We welcome applications not only from graduates of our Bachelor’s and Master’s Degree Programs, but also from graduates from other Faculties and fields of study, such as sociology, philosophy, history, journalism, psychology, biology, ecology, environmental protection and environmental design, geography, and agricultural sciences. This is why our Department has become a widely interdisciplinary environment in which we learn together to look at environmental issues from the perspectives of diverse scientific disciplines.

Doctoral studies, whether in the full-time or the combined mode, follow the students’ individual study plans. In order to attain the doctoral degree, students are expected to engage in publication activities. The Department welcomes doctoral students’ initiative. Students will have the opportunity to teach as well as prepare and carry out research projects.

Here are some of the doctoral dissertations successfully defended at the Department in recent years:

Recommended Reading

Current titles of Environmental Humanities

(especially for doctoral students who have not achieved lower degrees of environmentalism)

Brooks, D.: Bobos: Nová americká elita a její styl. Praha: Dokořán, 2001

Ekosystémy a lidský blahobyt (v orig. Millennium ecosystem assessment). Syntéza. Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Česká verze Univerzita Karlova v Praze, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2005 .

Hawken, P., Lovins, A., Lovins L.H.: Přírodní kapitalismus. Praha: Mladá fronta, 2003

Chardin, P.T.: Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1993

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: Slon, 1998.

Keller, J.: Sociologie a ekologie. Praha: Slon, 1997.

Komárek, S.: Příroda a kultura. Praha: Vesmír, 2000.

Librová, Hana, Pelikán, Vojtěch, Galčanová, Lucie, Kala, Lukáš: Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: MUNIPress 2016

Librová, H.: Pestří a zelení. Brno: Veronica, Duha, 1994.

Librová, H.: Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.

Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Prostor, Praha 1999, s. 11-64 a dále jedna kapitola podle vlastního výběru.

Lovelock, J.: Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo, Praha: Academia, 2008.

Lomborg, B.: Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, Liberární institut. 2006.

Margulisová, L.: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia, 2004.

Martínez-Alier, J., Pascual, U., Vivien, F.-D., Zaccai, E., 2010: Sustainable de-growth: mapping the context,criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics 69(9), 1741 -1747.

Mezřický, V.: Perspektivy globalizace. Praha: Portál, 2011.

Pepper, David.: Modern Environmentalism. London: Routledge, 1996.

Ridley, M.: Původ ctnosti: O evolučních základech nesobeckého jednání člověka. Praha: Portál, 2000.

Schumacher, E. F.: Malé je milé. Brno: Doplněk, 2000.

Seed, J. a další: Myslet jako hora. Abies Publishers, Prešov 1993 (doporučuji přečíst recenze Kohák E.: Veronica 1993,č.3, s.1-5, dále Cílek V.: Vesmír 1993, č.12).

Stibral, K.: Proč je příroda krásná?: estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.

Storch, D.; Mihulka, S.: Ekologie. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1997.

Šmajs. Josef. Drama evoluce – Fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000.

Znoj, M. a kol.: Vztah člověka a přírody v podání novověké filozofie. In: Filosofický časopis 1991, č. 6.

Zrzavý, J.; Storch, D.; Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života. Praha: Paseka, 2004.

Seznamte se s obsahem a strukturou zahraničních časopisů, které jsou umístěny ve studovně knihovny FSS: The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence, Vesmír. Vyberte a přečtěte pro Vás zajímavé tři texty.

Aktualizováno 3. 1. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info